+98 9039905012
ایران، تهران

وظیفه فیلتر روغن چیست؟

فیلترهای روغن انواع مختلفی دارد که دو نوع المنتی و پوسته فلزی پر کاربرد ترین آنهاست. فیلترهای المنتی در پوسته ای در موتور نصب میشوند و فیلترهای پوسته فلزی در روی یک پیچ در موتور بسته میشوند.

چرا خودرو به فیلتر روغن نیاز دارد؟

فیلتر روغن، قطعه ساده و تقریباً ارزان‌ قیمتی که با قرار گرفتن در مدار چرخش روغن موتور، ناخالصی‌های آن را می‌گیرد و روغن باکیفیت را دوباره به پیشرانه برمی‌گرداند.